Dr. Woei-Lien Chong - Sinoloog en filosoof
Lezingen over het daoïsme op 7 juli 2017, Nijmegen


Op vrijdagmiddag 7 juli 2017 verzorg ik twee lezingen in Nijmegen over meditatie in het daoïsme, binnen het kader van het thema "verlichting".

Zie voor aanmelding, kosten en andere praktische informatie: 

https://www.zen.nl/zenfilosofieweek/Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint