Dr. Woei-Lien Chong - Sinoloog en filosoof
In memoriam 

René Ransdorp 

(26 april 1944-24 maart 2017) 

Op 24 maart overleed, na een lange ziekte, mijn collega en goede vriend René Ransdorp, sinoloog en filosoof, in zijn woonplaats Amersfoort. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het verbreiden van de kennis over het vroege daoïsme in het Nederlandstalige gebied, via zijn vele en druk bezochte lezingen en cursussen, en natuurlijk zijn bekende boek Zwervend met Zhuang Zi: wegwijs in de taoïstische filosofie, in 2007 uitgebracht door uitgeverij Damon. 

René studeerde filosofie en sinologie aan de KU Leuven. Hij was lange tijd werkzaam als docent westerse filosofie in het hoger onderwijs in Amsterdam, terwijl hij daarnaast een proefschrift over Zhuangzi voorbereidde. 

In 1999 besloot hij zich als docent en onderzoeker hoofdzakelijk te gaan wijden aan de Chinese filosofie. Hij promoveerde in 2004 aan de KU Leuven op het proefschrift “De spil van Dao. Vertaling en wijsgerige, op Chinese commentaren geënte, analyse van Zhuang Zi’s Qiwulun”. 

René was tevens een van de co-auteurs van de bundel Inleiding taoïstische filosofie, die in 2015 onder redactie van Michel Dijkstra verscheen bij ISVW Uitgevers. René’s bijdrage is getiteld “De Dao van Laozi” (pp. 31-77). Tot vlak voor zijn dood werkte hij aan een nieuw boek, dat geheel gewijd was aan Laozi’s Daodejing. Helaas was het hem niet vergund om dit werk te voltooien.

Met zijn overlijden verliest Nederland een toegewijde en geliefde docent Chinese filosofie, en een van de weinige kenners van de zeer uitgebreide Chinese commentaartraditie op Zhuangzi. Hij was een geleerde, musicus en gentleman van de oude stempel, die altijd vastberaden zijn eigen weg ging. Met zijn grote liefde voor, en diepgaande kennis van, het daoïsme heeft hij een grote invloed uitgeoefend op het leven van duizenden mensen. 

René hield intens van het leven, maar had geen vrees voor de dood. Als motto voor zijn overlijdensbericht koos hij de volgende passage:  

De natuur laat zich niet veranderen,
het lot laat zich niet wijzigen,
de tijd laat zich niet tegenhouden en
de weg laat zich niet blokkeren
(Zhuangzi, hst. XIV) 

Woei-Lien Chong
4 april 2017


In de zomer van 2017 publiceerde het tweemaandelijkse blad Tijdschrift- Filosofie (Uitgeverij Garant) een artikel waarin ik persoonlijke herinneringen ophaal aan René, en de vele gesprekken die we hebben gevoerd over het daoïsme:
 
Woei-Lien Chong, “In memoriam René Ransdorp”, in Tijdschrift-Filosofie, jrg. 27, nr. 4 (juli/augustus 2017), pp. 34-38. 

Klik hier om het artikel te lezen.Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint